Noteikumi

VISPĀRĒJIE WWW.NOMETNE-MIJA.LV LĪGUMA NOTEIKUMI

 

Šie noteikumi ir distances līgums starp biedrība “Dzīvo kustībai” (turpmāk tekstā – pakalpojuma sniedzējs) un nometnes dalībnieku (turpmāk tekstā – Pircējs). Apmaksājot rēķinu Pircējs apstiprina, ka piekrīt šiem noteikumiem, tādēļ Pircējam ir pienākums rūpīgi izlasīt un iepazīties ar šiem noteikumiem pirms darījuma apstiprināšanas.

PAKALPOJUMA PIRKŠANA

Distances līgums:

  • Veicot Pirkumu vietnē nometne-mija.lv, kā arī iepazīstoties ar interneta vietnē izvietoto informāciju, ir uzskatāms, ka starp Pircēju un Pakalpojuma sniedzēju tiek noslēgts „Distances līgums” Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 10.panta 1.daļas izpratnē.
  • Pirkuma apmaksa apliecina, ka Pircējs ir pilnībā iepazinies ar informāciju par Pakalpojumu, tā specifikāciju, dalības maksu, apmaksas termiņiem un „Distances Līguma” noteikumiem.

PAKALPOJUMA PIRKŠANA.

  • Nospiež uz „REĢISTRĒTIES NOMETNEI”
  • Pēc reģistrācijas anketas aizpildīšanas, uz Pircēja e-pasta adresi tiks nosūtīts Pirkuma rēķins un vispārējie līguma noteikumi.
  • Pakalpojuma pirkuma gadījumā par pakalpojumu Pircējam ir jāveic naudas pārskaitījums ilgākais piecu darba dienu laikā. Pretējā gadījumā reģistrācija nometnei tiks anulēta.

PRECES CENA UN APMAKSAS KĀRTĪBA.

  • Pakalpojuma cena tiek noteikta Pirkuma veikšanas brīdī Eiro valūtā (EUR).
  • Apmaksa ar pārskaitījumu uz Pakalpojuma sniedzēja bankas norēķinu kontu.
  • Pirkums un reģistrācija nometnei tiek uzskatītas par izpildītām brīdī, kad pakalpojuma rēķins ir apmaksāts un Pircējs ir saņēmis gala apstiprinājumu par to, ka reģistrācija nometnei ir veiksmīgi notikusi.

ATTEIKUMA TIESĪBAS

  • Pēc nopirktā Pakalpojuma apstiprinājuma Pircējam ir tiesības izmantot atteikuma tiesības, par to informējot Pakalpojuma sniedzēju 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no rēķina saņemšanas brīža un Pakalpojuma sniedzējs atgriež Pircējam samaksātos naudas līdzekļus.

NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

  • Noteikumi stājas spēkā brīdī, kad Pircējs apmaksā pakalpojuma rēķinu. Ja Pircējs neapstiprina savu piekrišanu līguma noteikumiem, Pirkuma izpilde nav iespējama.

 

KONTAKTINFORMĀCIJA UN NORĒĶINU REKVIZĪTI

 

Biedrība “Dzīvo kustībai”

40008264764

Georga Apiņa iela 18 – 27, Valmiera, Latvija

LV12UNLA0055000592165

AS SEB banka

tālrunis: +371 29333904

e-pasts: info@nometne-mija.lv